ความรัก... สวยงาม หากบานในที่ที่เหมาะสม
แต่หนามแหลมคมก็ติดตามมาดั่งเงา
รู้จับ รู้ชม ระวังตนมิให้โง่เขลา
อย่าให้หนามทิ่มนิ้วเรา อย่าให้ใครเขามารังแก
 
โง่เขลา...
ความโง่เขลา...
ของเรา ไม่ใช่ของเขา
โง่เขลา...
ความโง่เขลา...
ใครเล่าเจ็บช้ำระกำทรวง?
ใครไหนจะมาเป็นห่วง หวงเราเท่าตัวเราเอง?

Comment

Comment:

Tweet

Hot!

#1 By winter-moonlight on 2014-02-10 12:44